درباره ما

محصولات ما

شیرینی خشک

شیرینی تر

انواع نان

انواع تارت

تنوع محصولات

در نان و شیرینی یسنا ما برای هر ذائقه‌ای محصول داریم.

ساعت کاری فروشگاه حضوری

تمامی روزهای هفته

9 صبح

الی

9 شب

ساعت کاری فروشگاه اینترنتی

تمامی روزهای هفته

9 صبح

الی

8 شب