شیرینی زبان

شیرینی زبان از جمله محصولات پرطرفدار ایرانی است.